זכותו של ידוע בציבור לירושת עזבון זוג(ת)ו
 
בפסק דין מעניין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט לעניני משפחה בירושלים, חזר בית המשפט על ההלכות הידועות בעניין זכאותו של ידוע בציבור בעזבונו של אדם.
 
סעיף 55 לחוק הירושה עוסק בסוגיה זו. במסגרת הסעיף ניסה המחוקק להשוות את מצבם של הידועים בציבור למצב של בני זוג נשואים. הסעיף קובע כי: "איש ואשה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה."
 
עיון בסעיף מעלה כי הוא קובע שני יסודות, שבהתקיימותם, בן הזוג יהיה זכאי לחלק בעזבון בן זוגו המנוח:
 
א.      קיומם של חיי משפחה;
ב.      ניהול משק בית משותף;
 
ביחס ליסודות אלו, ההלכה מורה כי היסוד הראשון מורכב מחיים אינטימיים כמו בין בעל ואשתו המושתתים על אותו יחס של חיבה ואהבה, מסירות ונאמנות, המראה שהם קשרו גורלם זה בזה.
היסוד השני הוא ניהול משק בית משותף. הכוונה היא לא ל"סתם" משק בית משותף מתוך צורך אישי, נוחות, כדאיות כספית או סידור עניני, אלא פועל יוצא טבעי מחיי משפחה משותפים כנהוג וכמקובל בין בעל ואשה הדבקים אחד בשני בקשר של גורל חיים. שני יסודות אלו אינם מנותקים זה מזה, אלא שזורים זה בזה - לא על חיי משפחה לבד המדובר כאן, אלא על חיי משפחה בעלי אופי מוגדר, קרי כאלה שביטויים בקיום משק בית משותף. עוד יודגש שתנאים אלה הם תנאים מהותיים ואין המדובר בדרישה ראייתית גרידא.
 
למרות האמור לעיל, בתי המשפט בפסיקותיהם ביקשו להגמיש את המבחנים לקביעת היותם של בני זוג ידועים בציבור, מתוך הבנה שחיי זוגיות יכולים לקבל פנים וצורות למכביר, אשר יקשה לכונסם תחת משוואה קבועה אחרת. כך, נקבע כי ראוי שהבחינה תיעשה על פי קריטריונים סובייקטיבים, דהיינו, כיצד ראו בני הזוג את מערכת היחסים שביניהם.
 
יסוד נוסף אשר נקבע בסעיף 55 לחוק הירושה הוא היעדר קשר נישואין של מי מהצדדים לאחר.
 
בפסיקת בתי המשפט נקבע כי היסודות שלעיל צריכים להתקיים עד למות המנוח ממש. בהתאמה, נקבע כי אם יסודות אלו  לא היו קיימים בסמוך לפטירה, למרות שהם התקיימו במשך זמן רב קודם לכן – אז לא יוכר הנותר בחיים כידוע בציבור ולא תהיה תחולה להוראות סעיף 55 לחוק הירושה.
 
בשל העובדה שזכאותו של בן הזוג שנותר בחיים לירושה תלויה במידה רבה בנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה, במקרים רבים על בן הזוג שנותר בחיים לפנות לערכאות המשפטיות המוסמכות ולהוכיח בבית המשפט את התקיימותן של הנסיבות הנ"ל. במקרים אלו – מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בירושות ובייצוג בבתי המשפט.