אין הסכם תיווך מקרקעין בכתב – המתווך לא זכאי לתשלוםהאם חוזה בכתב מחייב למרות שהוא לא נחתם ע"י שני הצדדים?המשמעות של סעיף בחוזה הקובע כי שינויים בחוזה ייעשו בכתב בלבדהסכם שלא כל הערבים לו חתמו עליובאילו מקרים הליך גבייה מינהלי מונע התיישנות של חובות ארנונה?האם כאשר מישהו עושה שימוש בצילומיים מסחריים של אחר הוא חב בפיצוי?ביטול חוזה בשל שינוי מכוון במונה הקילומטראז' ברכבהפסקת החיוב בארנונה כתוצאה מעזיבת נכסהמשטר הרכושי החל על ידועים בציבור והצורך של ידועים בציבור להכין הסכם להסדרת רכושםהסכם שלא כל הערבים לו חתמו עליוהעברת כסף בין קרובים - מתנה או הלוואה?זכותו של ידוע בציבור לירושת עזבון זוג(ת)ו


מספר עמודים: 2
 1  2   הבא