לחץ כאן ליצירת קשר


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


בתאריך 1/03/14 נכנס לתוקפו החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני במטרה למזער את כמות הפסולת של הציוד החשמלי והאלקטרוני, לעודד את השימוש החוזר בציוד אלקטרוני וכדי להקטין משמעותית את הנפח של פסולת אלקטרונית אשר מושלכת מידי שנה לאתרי האשפה בארץ. כדאי לדעת כי על פי הערכות מקצועיות עולה כי מעל 130,000 טונות של פסולת ציוד אלקטרוני מגיעים מדי שנה לאתרי האשפה והם מוטמנים וגורמים לנזק אקולוגי ולזיהום מי התהום. מטרת החוק היא לצמצם את היקפי האשפה של הציוד האלקטרוני ולהפוך את הפסולת האלקטרונית למשאב ולא למפגע אקולוגי ולמטרד המשפיע על איכות הסביבה.

פסולת ציוד אלקטרוני אינה הומוגנית

פסולת אלקטרונית מורכבת וכוללת מגוון רחב של ציודים ומכשירים אלקטרוניים, מוצרי חשמל וסוללות. למעשה, החוק החדש מחייב את היצרנים והיבואנים במשק הישראלי לפעול בהתאם ליעדי מיחזור מוגדרים בחוק וחלה עליהם חבות להתקשר עם גוף מאושר ומוכר מטעם המשרד להגנת הסביבה וכך מוטל על היצרנים והיבואנים פיקוח לביצועי מהלכי טיפול סביבתי בציוד חשמל, אלקטרוניקה וסוללות.
מאחר והפסולת האלקטרונית אינה הומוגנית והיא מורכבת לרוב משילוב חומרים ומוצרים שונים כמו פלדה, פלסטיק, ברזל, חומרים מעכבי בעירה, מעגלים מודפסים ומתכות נוספות הרי יש לטפל באופן מיוחד בפסולת זו, ואחת ממטרות החוק היא ליצור מקומות עבודה חדשים בתאגידי המיחזור המורשים על מנת לפרק את הפסולת של הציוד האלקטרוני לפי חומרי הגלם השונים, ועל מנת להקטין משמעותית את נפח הפסולת המגיעה להטמנה ולמנוע נזקים סביבתיים.

מיכלי איסוף ונקודות החזרה

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני מחייב את בתי העסק להציב מיכלי איסוף לסוללות ומצברים משומשים וכן עליהם להקים נקודות איסוף נגישות וזמינות לציבור להחזרת ציוד אלקטרוני ישן במקום להשליכו לפחי האשפה. החוק מחייב את היצרנים והיבואנים למחזר 50% מסך כל משקל הציוד האלקטרוני שמכרו לאורך השנה ואילו הרשויות המקומיות מחויבות לפנות פסולת אלקטרונית מבתי התושבים, למיין את הפסולת ולהעבירה לתאגיד המיחזור המורשה. כדאי לדעת כי החל משנת 2020 החוק ימנע הטמנת פסולת של ציוד אלקטרוני אלא אם זו פסולת שנוצרה כתוצר לוואי במהלך מיחזור או השבה.        

לפרטים נוספים פנו אל : מיחזור ירוק - מיחזור פסולת אלקטרונית


מאמרים | קישורים | שת"פ